Pożar budynku mieszkalnego

02.12.2007

02.12.2007

02.12.2007

02.12.2007

02.12.2007

02.12.2007

02.12.2007

02.12.2007

02.12.2007

02.12.2007